АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ


Санамж
  1. Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет, Өргөдөл хүлээн авснаар компанийн ажил горилогчийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй болно.
  2. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултад товч тодорхой хариулж үг товчлохгүй байхыг анхаарна уу
  3. Цээж зураг болон боловсролын бичиг баримт, иргэний үнэмлэхний баталгаажсан хуулбарыг хавсаргах
Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ:
Таны ажилд орох боломжтой огноо:
1. Үндсэн мэдээлэл
  
2. Боловсрол
           
2.1 Таны эзэмшсэн мэргэжил боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/
Хаана /улс, аймаг, хот/ Төгссөн сургууль Элссэн огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, үнэмлэхний дугаар Зэрэг, цол
2.2. Гадаад хэлний мэдлэг
Гадаад хэлний нэр Үзсэн хугацаа Ярьсныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах
Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу
2.3 Мэргэшлийн бэлтгэл /мэргэжлээрээ болон бусад төрлөөр 1 сараас дээш хугацаагаар хамрагдаж байсан сургалт/
Хаана Хэзээ Ямар чиглэлээр Үргэлжилсэн хугацаа
2.4 Компьютерийн мэдлэг
Компьютерийн програм дээр ажиллах чадвар Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access Microsoft Project Microsoft Powerpoint Page Maker Photoshop Corel Draw Internet орчин Бусад
Бүрэн эзэмшсэн
Хэрэглээний түвшинд
Анхан шатны
3. Ажил эрхлэлтийн байдал
3.1 Сүүлд эрхэлж байсан ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү.
Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Ажлаас гарсан шалтгаан Авч байсан сарын цалин
Таны хийж гүйцэтгэж байсан ажлын үндсэн үүрэг Удирдах албан тушаалтны нэр, албан тушаал, холбоо барих утас
Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Ажлаас гарсан шалтгаан Авч байсан сарын цалин
Таны хийж гүйцэтгэж байсан ажлын үндсэн үүрэг Удирдах албан тушаалтны нэр, албан тушаал, холбоо барих утас
Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Ажлаас гарсан шалтгаан Авч байсан сарын цалин
Таны хийж гүйцэтгэж байсан ажлын үндсэн үүрэг Удирдах албан тушаалтны нэр, албан тушаал, холбоо барих утас
  
3.2 Хэрэв та удаан хугацаагаар ажил эрхлээгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү.
3.3 Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна өөр ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?
1
2
3
4
     
4. Таны хувь хүний онцлогууд
4.1 Таны давуу тал ба сул тал
Давуу тал:
Сул тал:
4.2 Та урлаг спортын ямар нэгэн авъяастай юу?
Урлаг спортын төрөл Хэдэн жил хичээллэсэн Зэрэг, шагналтай
4.3 Гавьяа шагнал /төрийн, салбарын, байгууллагын, улсын чанартай уралдаан тэмцээн, одон медаль, гадаад орноос авсан шагналууд/
Шагналын нэр Хэдэн онд Хаана ажиллах хугацаанд шагнагдсан
1
2
3
4.4 Шийтгэл /урьд өмнө ял шийтгэл эсвэл ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх/
  
4.5 Таны хобби:
4.6 Таны ирээдүйн зорилго:
4.7 Ойрын 3-н жилийн төлөвлөгөө:
5. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ
5.1 Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс
Таны хэн болох Овог, Нэр Төрсөн аймаг, хот Төрсөн огноо Мэргэжил Одоо эрхэлж байгаа ажил Холбоо барих утас
5.2 Ураг төрлийн байдал /таны болон таны гэр бүлийн хүний эцэг, эх, ах дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд/
Таны хэн болох Овог, Нэр Хаана ажилладаг эсвэл ажиллаж байсан /албан газрын нэр, албан тушаал/ Холбоо барих утас
5.3 Таны найз эсвэл хамаатан садан манай компанид ажилладаг уу?
  
5.4 Та ажлын байрны мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авсан бэ?
Дээрх бүх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн:
Огноо: 2023-09-28
БАЯРЛАЛАА, ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!