Site Logo Site Logo

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

Санамж
 1. Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет, Өргөдөл хүлээн авснаар компанийн ажил горилогчийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй болно.
 2. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултад товч тодорхой хариулж үг товчлохгүй байхыг анхаарна уу
 3. Цээж зураг болон боловсролын бичиг баримт, иргэний үнэмлэхний баталгаажсан хуулбарыг хавсаргах
 4. Шаардлагатай гэж үзвэл сургууль, өмнө нь ажиллаж байсан албан газрын тодорхойлолт, CV-г хавсаргаж болно.
 5. Анкетанд хавсаргасан материалыг буцаан олгох боломжгүй.
 6. Бид таны хувийн мэдээллийг өөр зорилгоор ашиглахгүй болно.
Remarks
 1. Company shall not be liable after the applicant filled an application.
 2. Please answer all the questions briefly and do not forget words are not abbreviated.
 3. Please attach the copy of photo, certified identification card and educational relevant documents
 4. Please attach the CV and Recommondation of previous job and school, if necessary.
 5. The materials attached to the application shall not be refunded.
 6. The company shall not use your personal information for any other purposes.


Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ:
desired pay range
Таны ажилд орох боломжтой огноо:
available start date
are you currently employed
mobile
home phone
email
facebook

family name
surname
given name
age
birthdate
bithplace
id number
drivers license
license type
driving experience by year
medical insurance number
social insurance number
year
place

education type
 
2.1 Таны эзэмшсэн мэргэжил боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/ (Education, profession)
Хаана /улс, аймаг, хот/
(Location of institute)
Төгссөн сургууль
(name of institute)
Элссэн огноо
(from date)
Төгссөн огноо
(to date)
Эзэмшсэн мэргэжил
(Subject studied)
Диплом, үнэмлэхний дугаар
(diploma)
Зэрэг, цол
(degree)
2.2. Гадаад хэлний мэдлэг (Language proficiency)
Гадаад хэлний нэр
(language)
Үзсэн хугацаа
(studied year)
Ярьсныг ойлгох
(understanding speaking)
Өөрөө ярих
(speaking)
Уншиж ойлгох
(reading)
Бичиж орчуулах
(writing)
Сайн good
Дунд fair
Хангалтгүй poor
Сайн good
Дунд fair
Хангалтгүй poor
Сайн good
Дунд fair
Хангалтгүй poor
Сайн good
Дунд fair
Хангалтгүй poor
2.3 Мэргэшлийн бэлтгэл /мэргэжлээрээ болон бусад төрлөөр 1 сараас дээш хугацаагаар хамрагдаж байсан сургалт/
(Specializations /training courses/)
Хаана
where
Хэзээ
when
Ямар чиглэлээр
specially trained for
Үргэлжилсэн хугацаа
how long
2.4 Компьютерийн мэдлэг
computer skill
Компьютерийн програм дээр ажиллах чадвар MS Word MS Excel MS Access MS Project MS Powerpoint Page Maker MS Outlook Photoshop Corel Draw Internet орчин
Бүрэн эзэмшсэн
fully excellent use
Хэрэглээний түвшинд
basic use
Анхан шатны
beginner
Мэдэхгүй
don't know

3.1 Ажил эрхлэлтийн байдал /Сүүлд эрхэлж байсан ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү./
Start with most recent
Байгууллагын нэр
company
Үйл ажиллагааны чиглэл
operation
Эрхэлж байсан албан тушаал
position held
Ажилд орсон огноо
hired date
Ажлаас гарсан огноо
resign date
Ажлаас гарсан шалтгаан
reason of leaving
Авч байсан сарын цалин
earned salary
Таны хийж гүйцэтгэж байсан ажлын үндсэн үүрэг
duty and responsibility
Удирдах албан тушаалтны нэр, албан тушаал, холбоо барих утас
manager, position, contact number
Байгууллагын нэр
company
Үйл ажиллагааны чиглэл
operation
Эрхэлж байсан албан тушаал
position held
Ажилд орсон огноо
hired date
Ажлаас гарсан огноо
resign date
Ажлаас гарсан шалтгаан
reason of leaving
Авч байсан сарын цалин
earned salary
Таны хийж гүйцэтгэж байсан ажлын үндсэн үүрэг
duty and responsibility
Удирдах албан тушаалтны нэр, албан тушаал, холбоо барих утас
manager, position, contact number
Байгууллагын нэр
company
Үйл ажиллагааны чиглэл
operation
Эрхэлж байсан албан тушаал
position held
Ажилд орсон огноо
hired date
Ажлаас гарсан огноо
resign date
Ажлаас гарсан шалтгаан
reason of leaving
Авч байсан сарын цалин
earned salary
Таны хийж гүйцэтгэж байсан ажлын үндсэн үүрэг
duty and responsibility
Удирдах албан тушаалтны нэр, албан тушаал, холбоо барих утас
manager, position, contact number
3.2 Хэрэв та удаан хугацаагаар ажил эрхлээгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү.
(if you unemployed for long term please write the reason)
3.3 Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна өөр ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?
(excepted major, which job would you like to do?)
1
2
3
4

4.1 Таны давуу тал ба сул тал
(Your advantege, disadvantage)
Давуу тал:
advantege

Сул тал:
disadvantage

4.2 Урлаг спортын авъяас (Are you talented in sports or arts)
Урлаг спортын төрөл
(type)
Хэдэн жил хичээллэсэн
(studied year)
Зэрэг, шагналтай
(rank or prize)
4.3 Гавьяа шагнал /төрийн, салбарын, байгууллагын, улсын чанартай уралдаан тэмцээн, одон медаль, гадаад орноос авсан шагналууд/
(Prizes/Rewards held)
Шагналын нэр
Name of prize
Хэдэн онд
date
Хаана ажиллах хугацаанд шагнагдсан
rewarded in which company
1
2
3
4.4 Шийтгэл /урьд өмнө ял шийтгэл эсвэл ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх/
have you ever convicted of felony
4.5 Таны хобби / hobby:
4.6 Таны ирээдүйн зорилго / Your future purpose:
4.7 Ойрын 3-н жилийн төлөвлөгөө / Plan for next three years:
4.8 Та өөрийнхөө талаар нэмж танилцуулвал / Introduce further about you:

5.1 Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс
write people living with you at first (Family status)
Таны хэн болох
Relationship
Овог, Нэр
Surname givenname
Төрсөн аймаг, хот
Country of birth
Төрсөн огноо
Date of birth
Мэргэжил
Major
Одоо эрхэлж байгаа ажил
position
Холбоо барих утас
mobile
5.2 Ураг төрлийн байдал /таны болон таны гэр бүлийн хүний эцэг, эх, ах дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд/
family (relatives in law)
Таны хэн болох
Relationship
Овог, Нэр
Surname givenname
Хаана ажилладаг эсвэл ажиллаж байсан /албан газрын нэр, албан тушаал/
Current position and work
Холбоо барих утас
Mobile
5.3 Таны найз эсвэл хамаатан садан манай компанид ажилладаг уу?
5.4 Та ажлын байрны мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авсан бэ?
Дээрх бүх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн trully filled application:
Огноо: 2024-05-26