Site Logo Site Logo

Merries

Merries“Хүүхдийн живх”XL

Япон улсад үйлдвэрлэсэн №1 хүүхдийн живх “M”нь 12-20кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд тохиромжтой. Савлагаандаа 44 ширхэгтэй.

Merries“Хүүхдийн живх”L

Япон улсад үйлдвэрлэсэн №1 хүүхдийн живх “L”нь 9-14кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд тохиромжтой. Савлагаандаа 54 ширхэгтэй.

Merries“Хүүхдийн живх”M

Япон улсад үйлдвэрлэсэн №1 хүүхдийн живх “M”нь 6-11кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд тохиромжтой. Савлагаандаа 64 ширхэгтэй.

Merries“Хүүхдийн живх”S

Япон улсад үйлдвэрлэсэн №1 хүүхдийн живх “S”нь 4-8кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд тохиромжтой. Савлагаандаа 54 ширхэгтэй.

Merries“Хүүхдийн живх”NB

Япон улсад үйлдвэрлэсэн №1 хүүхдийн живх “NewBorn”нь 5кг хүртэлх жинтэй хүүхдэд тохиромжтой. Савлагаандаа 60 ширхэгтэй.

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?