Site Logo Site Logo

Vanish

Vanish Gold Хивс цэвэрлэх шингэн / Бактерийн эсрэг / 450мл

Vanish Gold Хивс цэвэрлэх шингэн 450мл

Vanish Gold Хивс цэвэрлэх шингэн 450мл

Vanish Oxi толбо арилгагч нунтаг / Цагаан хүвцасанд зориулагдсан / 500гр

Цагаан өнгийн хувцасны бүх төрлийн толбыг арилгадаг ба цайруулах үйлчилгээтэй, хлор агуулаагүй учраас цагаан хувцасанд аюулгүй, ямар ч температурт үр дүнтэй. Савлагаа: 500гр

Хэрэглэх заавар:

Угаалгын машинд хэрэглэх: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцож угаалгын нунтагтай хамт хийнэ.

Гараар угаах: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцох усандаа хийж 1 цагаас илүүгүй байлгасны дараа сайтар хутгаад угаана.

Гүн тогтсон толбыг арилгах: толботой хэсэгт  Vanish-ыг дусаагаад 10 минутаас илүүгүй  байлгасны дараа цэвэр усаар сайтар зайлж угаана.

Vanish Oxi толбо арилгагч нунтаг / Өнгөт хүвцасанд зориулагдсан / 500гр

Өнгөт хувцасны бүх төрлийн толбыг арилгадаг ба цайруулах үйлчилгээтэй, хлор агуулаагүй учраас өнгөт хувцсанд аюулгүй, ямар ч температурт үр дүнтэй. Савлагаа: 500гр

Хэрэглэх заавар:

Угаалгын машинд хэрэглэх: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцож угаалгын нунтагтай хамт хийнэ.

Гараар угаах: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцох усандаа хийж 1 цагаас илүүгүй байлгасны дараа сайтар хутгаад угаана.

Гүн тогтсон толбыг арилгах: толботой хэсэгт Vanish-ыг дусаагаад 10 минутаас илүүгүй байлгасны дараа цэвэр усаар сайтар зайлж угаана.

Vanish Oxi толбо арилгагч нунтаг / Өнгөт хүвцасанд зориулагдсан / 500гр

Өнгөт хувцасны бүх төрлийн толбыг арилгадаг ба цайруулах үйлчилгээтэй, хлор агуулаагүй учраас өнгөт хувцсанд аюулгүй, ямар ч температурт үр дүнтэй. Савлагаа: 500гр

Хэрэглэх заавар:

Угаалгын машинд хэрэглэх: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцож угаалгын нунтагтай хамт хийнэ.

Гараар угаах: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцох усандаа хийж 1 цагаас илүүгүй байлгасны дараа сайтар хутгаад угаана.

Гүн тогтсон толбыг арилгах: толботой хэсэгт Vanish-ыг дусаагаад 10 минутаас илүүгүй байлгасны дараа цэвэр усаар сайтар зайлж угаана.

Vanish Oxi толбо арилгагч нунтаг / Цагаан хүвцасанд зориулагдсан / 500гр

Цагаан өнгийн хувцасны бүх төрлийн толбыг арилгадаг ба цайруулах үйлчилгээтэй, хлор агуулаагүй учраас цагаан хувцасанд аюулгүй, ямар ч температурт үр дүнтэй. Савлагаа: 500гр

Хэрэглэх заавар:

Угаалгын машинд хэрэглэх: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцож угаалгын нунтагтай хамт хийнэ.

Гараар угаах: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцох усандаа хийж 1 цагаас илүүгүй байлгасны дараа сайтар хутгаад угаана.

Гүн тогтсон толбыг арилгах: толботой хэсэгт  Vanish-ыг дусаагаад 10 минутаас илүүгүй  байлгасны дараа цэвэр усаар сайтар зайлж угаана.

Vanish Oxi толбо арилгагч шингэн / Цагаан хүвцасанд зориулагдсан / 100мл

Цагаан өнгийн хувцасны бүх төрлийн толбыг арилгадаг ба цайруулах үйлчилгээтэй, хлор агуулаагүй учраас цагаан хувцасанд аюулгүй, ямар ч температурт үр дүнтэй. Савлагаа: 100мл

Хэрэглэх заавар:

Угаалгын машинд хэрэглэх: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцож угаалгын нунтагтай хамт хийнэ.

Гараар угаах: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцох усандаа хийж 1 цагаас илүүгүй байлгасны дараа сайтар хутгаад угаана.

Гүн тогтсон толбыг арилгах: толботой хэсэгт  Vanish-ыг дусаагаад 10 минутаас илүүгүй  байлгасны дараа цэвэр усаар сайтар зайлж угаана.

Vanish Oxi толбо арилгагч шингэн / Өнгөт хүвцасанд зориулагдсан / 100мл

Өнгөт хувцасны бүх төрлийн толбыг арилгадаг ба цайруулах үйлчилгээтэй, хлор агуулаагүй учраас өнгөт хувцсанд аюулгүй, ямар ч температурт үр дүнтэй. Савлагаа: 100мл

Хэрэглэх заавар:

Угаалгын машинд хэрэглэх: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцож угаалгын нунтагтай хамт хийнэ.

Гараар угаах: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцох усандаа хийж 1 цагаас илүүгүй байлгасны дараа сайтар хутгаад угаана.

Гүн тогтсон толбыг арилгах: толботой хэсэгт Vanish-ыг дусаагаад 10 минутаас илүүгүй байлгасны дараа цэвэр усаар сайтар зайлж угаана.

Vanish Oxi толбо арилгагч шингэн / Цагаан хүвцасанд зориулагдсан / 1л

Цагаан өнгийн хувцасны бүх төрлийн толбыг арилгадаг ба цайруулах үйлчилгээтэй, хлор агуулаагүй учраас цагаан хувцасанд аюулгүй, ямар ч температурт үр дүнтэй. Савлагаа: 450мл

Хэрэглэх заавар:

Тагаар нь хэмжиж хэрэглэнэ. Тагны хэмжээ 33 мл.

Угаалгын машинд хэрэглэх: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцож угаалгын нунтагтай хамт хийнэ.

Гараар угаах: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцох усандаа хийж 1 цагаас илүүгүй байлгасны дараа сайтар хутгаад угаана.

Гүн тогтсон толбыг арилгах: толботой хэсэгт  Vanish-ыг дусаагаад 10 минутаас илүүгүй  байлгасны дараа цэвэр усаар сайтар зайлж угаана.

Vanish Oxi толбо арилгагч шингэн / Өнгөт хүвцасанд зориулагдсан / 1л

Өнгөт хувцасны бүх төрлийн толбыг арилгадаг ба цайруулах үйлчилгээтэй, хлор агуулаагүй учраас өнгөт хувцсанд аюулгүй, ямар ч температурт үр дүнтэй. Савлагаа: 1л

Хэрэглэх заавар:

Тагаар нь хэмжиж хэрэглэнэ. Тагны хэмжээ 33 мл.

Угаалгын машинд хэрэглэх: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцож угаалгын нунтагтай хамт хийнэ.

Гараар угаах: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцох усандаа хийж 1 цагаас илүүгүй байлгасны дараа сайтар хутгаад угаана.

Гүн тогтсон толбыг арилгах: толботой хэсэгт Vanish-ыг дусаагаад 10 минутаас илүүгүй байлгасны дараа цэвэр усаар сайтар зайлж угаана.

Vanish Oxi толбо арилгагч шингэн / Өнгөт хүвцасанд зориулагдсан / 450мл

Өнгөт хувцасны бүх төрлийн толбыг арилгадаг ба цайруулах үйлчилгээтэй, хлор агуулаагүй учраас өнгөт хувцсанд аюулгүй, ямар ч температурт үр дүнтэй. Савлагаа: 450мл

Хэрэглэх заавар:

  • Тагаар нь хэмжиж хэрэглэнэ. Тагны хэмжээ 33 мл.
  • Угаалгын машинд хэрэглэх: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцож угаалгын нунтагтай хамт хийнэ.
  • Гараар угаах: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцох усандаа хийж 1 цагаас илүүгүй байлгасны дараа сайтар хутгаад угаана.

Гүн тогтсон толбыг арилгах: толботой хэсэгт Vanish-ыг дусаагаад 10 минутаас илүүгүй байлгасны дараа цэвэр усаар сайтар зайлж угаана.

Vanish Oxi толбо арилгагч шингэн / Цагаан хүвцасанд зориулагдсан / 450мл

Цагаан өнгийн хувцасны бүх төрлийн толбыг арилгадаг ба цайруулах үйлчилгээтэй, хлор агуулаагүй учраас цагаан хувцасанд аюулгүй, ямар ч температурт үр дүнтэй. Савлагаа: 450мл

Хэрэглэх заавар:

Тагаар нь хэмжиж хэрэглэнэ. Тагны хэмжээ 33 мл.

Угаалгын машинд хэрэглэх: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцож угаалгын нунтагтай хамт хийнэ.

Гараар угаах: 900 мл усанд 100 мл хэмжээгээр тооцох усандаа хийж 1 цагаас илүүгүй байлгасны дараа сайтар хутгаад угаана.

Гүн тогтсон толбыг арилгах: толботой хэсэгт  Vanish-ыг дусаагаад 10 минутаас илүүгүй  байлгасны дараа цэвэр усаар сайтар зайлж угаана.

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?