Site Logo Site Logo

Airwick

Airwick автомат агааржуулагчийн запас / Цитрус жимсний анхилам үнэртэй / 19мл

Airwick автомат агааржуулагчийн запас / Байгалийн сэргээгч мэт анхилам үнэртэй / 19мл

Airwick автомат агааржуулагчийн запас / Анар жимсний анхилам үнэртэй / 19мл

Airwick автомат агааржуулагч / Цитрус жимсний анхилам үнэртэй / 19мл

Airwick автомат агааржуулагч / Интоор жимсний анхилам үнэртэй / 19мл

Airwick автомат агааржуулагч / Анар жимсний анхилам үнэртэй / 19мл

Airwick автомат агааржуулагчийн запас / Анар жимсний анхилам үнэртэй / 250мл

Airwick автомат агааржуулагчийн запас / Цэнгэг усны үнэртэй / 250мл

Airwick автомат агааржуулагч / Сакура цэцэгийн анхилам үнэртэй / 250мл Тайлбар

Airwick автомат агааржуулагч / Сараана цэцэгийн анхилам үнэртэй / 250мл

Airwick автомат агааржуулагч / Анар жимсний анхилам үнэртэй / 250мл

Анар жимсний анхилам үнэртэй автомат агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй.  Савлагаа: 250мл

Airwick агааржуулагч /Бэрсүүт жүрж, лайм жимсний үнэртэй / 400мл

Бэрсүүт жүрж, лайм жимсний үнэртэй агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй. Нягт шахагдаж савлагдсан учир хэмнэлттэй, удаан хэрэглэгдэнэ. Савлагаа: 400мл

Airwick агааржуулагч / Хөнгөн сэвшээ салхийг санагдуулам / 400мл

Хөнгөн сэвшээ салхийг санагдуулам агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй. Нягт шахагдаж савлагдсан учир хэмнэлттэй, удаан хэрэглэгдэнэ. Савлагаа: 400мл

Airwick зөөлөн агааржуулагч / Ургамлын цай, өвлийн ойн үнэртэй / 290мл

Ургамлын цай, өвлийн ойн үнэртэй зөөлөн агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй. Нягт шахагдаж савлагдсан учир хэмнэлттэй, удаан хэрэглэгдэнэ. Савлагаа: 290мл

Airwick зөөлөн агааржуулагч / Ромашка цэцэгийн үнэртэй / 290мл

Ромашка цэцэгийн үнэртэй зөөлөн агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй. Нягт шахагдаж савлагдсан учир хэмнэлттэй, удаан хэрэглэгдэнэ. Савлагаа: 290мл

Airwick зөөлөн агааржуулагч / Цэцэгсийн анхилуун үнэртэй / 290мл

Цэцэгсийн анхилуун үнэртэй зөөлөн агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй. Нягт шахагдаж савлагдсан учир хэмнэлттэй, удаан хэрэглэгдэнэ. Савлагаа: 290мл

Airwick агааржуулагч /Киви, алим/ 290мл

Киви, алим жимсний үнэртэй агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй. Нягт шахагдаж савлагдсан учир хэмнэлттэй, удаан хэрэглэгдэнэ. Савлагаа: 290мл

Airwick агааржуулагч /Сакура цэцгийн үнэртэй/ 290 мл

Сакура цэцгийн үнэртэй агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй. Нягт шахагдаж савлагдсан учир хэмнэлттэй, удаан хэрэглэгдэнэ. Савлагаа: 290мл

Airwick агааржуулагч /Далайн давалгаа ба хөнгөн сэвшээ салхи/ 290мл

Далайн давалгаа ба хөнгөн сэвшээ салхийг санагдуулам агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй. Нягт шахагдаж савлагдсан учир хэмнэлттэй, удаан хэрэглэгдэнэ. Савлагаа: 290мл

Airwick агааржуулагч /Өглөөний шүүдэр ба ногоон ой/ 290мл

Өглөөний шүүдэр ба ногоон ойн үнэртэй агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй. Нягт шахагдаж савлагдсан учир хэмнэлттэй, удаан хэрэглэгдэнэ. Савлагаа: 290мл

Airwick агааржуулагч /Бэрсүүт жүрж, лайм жимсний үнэртэй / 290мл

Хаанжүрж, лайм жимсний үнэртэй агааржуулагч нь байгалийн гаралтай үнэрт бодис агуулсан тул тааламжгүй үнэрийг хурдан хугацаанд дарж өрөө тасалгааг тааламжтай, сайхан үнэртэй болгоно. Нүүрс хүчлийн хлорфтор агуулаагүй учир орчиндоо болон хүний эрүүл мэндэд аюулгүй. Нягт шахагдаж савлагдсан учир хэмнэлттэй, удаан хэрэглэгдэнэ. Савлагаа: 290мл

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?