Site Logo Site Logo

Contex

Contex “Classic“ бэлгэвч

Классик бэлгэвч 3ширхэгтэй 0,07мм зузаантай

Contex “Lights“ бэлгэвч

Хамгийн нимгэн бэлгэвч 3ширхэгтэй 0,05мм зузаантай

Contex “Dotted“ бэлгэвч

Товруутай бэлгэвч

3ширхэгтэй

0,06мм зузаантай

Contex “Romantic Love“ бэлгэвч

Жимсний үнэртэй бэлгэвч

3ширхэгтэй

0,06мм зузаантай  

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?