Site Logo Site Logo

Aгуша

АГУША “Алим, ойн жимс агуулсан хүүхдийн компот“ 200мл

Алим жимс болон үзэм агуулсан жимсний компот нь генийн өөрчлөлтгүй, химийн найрлагагүй, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалтгаанаар баталгаажсан,хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжих хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний компот 200мл. 6 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ.

АГУША “Ойн жимстэй хүүхдийн морс жүүс“ 200мл

Ойн жимс агуулсан хүүхдий жимсний шүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжих хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний шүүс юм. Халааж уувал ханиад эдгэнэ. 6-р сараас дээш сартай хүүхдэд хэрэглэнэ. 200мл. 6 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ.

АГУША “Алим жимс болон үзэм агуулсан хүүхдийн компот“ 200мл

Алим жимс болон үзэм агуулсан жимсний компот нь генийн өөрчлөлтгүй, химийн найрлагагүй, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалтгаанаар баталгаажсан,хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжих хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний компот 200мл. 8 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ.

 

АГУША “Ойн жимстэй хүүхдийн морс жүүс“ 500мл

Ойн жимс агуулсан хүүхдий жимсний шүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжих хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний шүүс юм. Халааж уувал ханиад эдгэнэ. 6-р сараас дээш сартай хүүхдэд хэрэглэнэ. 500мл. 6 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ.

АГУША “Алим жимс болон үзэм агуулсан хүүхдийн компот“ 500мл

Алим жимс болон үзэм агуулсан жимсний компот нь генийн өөрчлөлтгүй, химийн найрлагагүй, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалтгаанаар баталгаажсан,хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжих хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний компот 500мл. 8 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ.

АГУША “Алим, ойн жимс агуулсан хүүхдийн компот“ 500мл

Алим жимс болон үзэм агуулсан жимсний компот нь генийн өөрчлөлтгүй, химийн найрлагагүй, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалтгаанаар баталгаажсан,хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжих хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний компот 500мл. 6 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ.

АГУША “Шууд уух зориулалттай хүүхдийн каш“ 200мл

Сүү, овъёос болон бөөрөлзгөнө агуулсан шууд уух зориулалттай хүүхдийн каш нь таны хүүхдийг шөнийн турш цатгалан, тайван амгалан нойрсоход туслах ба амин дэмээр баялаг тул хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд эерэгээр нөлөөлнө. Хаана хэзээ ч шууд ууж хэрэглэх боломжтой тул ээжүүдийн цагийг хэмнэнэ. 6 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ. Нунтаг сүү агуулаагүй шууд уух зориулалтай. 

АГУША “Шууд уух зориулалттай хүүхдийн каш“ 200мл

Хүүхдэд нэн шаардлагатай сүү, болон гурвалжин будаа агуулсан шууд уух зориулалттай хүүхдийн каш нь таны хүүхдийн гэдэс гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг дэмжиж  шөнийн турш цатгалан, тайван амгалан нойрсоход туслах ба амин дэмээр баялаг тул хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд эерэгээр нөлөөлнө. Хаана хэзээ ч шууд ууж хэрэглэх боломжтой тул ээжүүдийн цагийг хэмнэнэ. 6 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ.

АГУША “Шууд уух зориулалттай хүүхдийн каш“ 200мл

Хүүхдэд нэн шаардлагатай сүү, үр тариа болон лийр, гадил жимс агуулсан шууд уух зориулалттай хүүхдийн каш нь таны хүүхдийг шөнийн турш цатгалан, тайван амгалан нойрсоход туслах ба амин дэмээр баялаг тул хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд эерэгээр нөлөөлнө. Хаана хэзээ ч шууд ууж хэрэглэх боломжтой тул ээжүүдийн цагийг хэмнэнэ. 6 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ.

АГУША “Шууд уух зориулалттай хүүхдийн каш“ 200мл

Хүүхдэд нэн шаардлагатай улаан буудай, хулуу агуулсан шууд уух зориулалттай хүүхдийн каш нь таны хүүхдийг шөнийн турш цатгалан, тайван амгалан нойрсоход туслана. Хаана хэзээ ч шууд ууж хэрэглэх боломжтой тул ээжүүдийн цагийг хэмнэнэ. 6 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ.

АГУША “Шууд уух зориулалттай хүүхдийн каш“ 200мл

Хүүхдэд нэн шаардлагатай сүү, цагаан будаа болон алим, лийр жимс агуулсан шууд уух зориулалттай хүүхдийн каш нь таны хүүхдийн шөнийн турш цатгалан, тайван амгалан нойрсоход туслана. Хаана хэзээ ч шууд ууж хэрэглэх боломжтой тул ээжүүдийн цагийг хэмнэнэ. 

АГУША “Ойн жимстэй хүүхдийн морс жүүс“ 200мл

Ойн жимс агуулсан хүүхдий жимсний шүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжих хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний шүүс юм. Халааж уувал ханиад эдгэнэ. 6-р сараас дээш сартай хүүхдэд хэрэглэнэ. 200мл. 6 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ. 

АГУША “Алим жимс болон үзэм агуулсан хүүхдийн компот“ 200мл

Алим жимс болон үзэм агуулсан жимсний компот нь генийн өөрчлөлтгүй, химийн найрлагагүй, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалтгаанаар баталгаажсан,хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжих хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний компот 200мл. 8 сартайгаас эхлэн хэрэглэнэ.  

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /3нас+/

Олон төрлийн жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /500гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /3нас+/

Алим болон гадил жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /500гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /3нас+/

Алим болон тоор жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /500гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /3нас+/

Лийр жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /500гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /3нас+/

Алим жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /500гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /6сартай/

Алим болон усан үзэм жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /6сартай/

Олон төрлийн жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /6сартай/

Алим болон гадил жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /5сартай/

Алим болон нохойн хошуу жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /5сартай/

Алим болон тоор жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /5сартай/

Алим болон интоор жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /4сартай/

Алим болон лийр жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /4сартай/

Лийр жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /4сартай/

Зөөлөн алим жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний жүүс” /4сартай/

Алим жимсний жүүс нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах 100% жимсний жүүс /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний хэрчимтэй нухаш” /12сартай/

Алим болон тоор жимсний хэрчимтэй энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний  нухаш /190гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний хэрчимтэй нухаш” /12сартай/

Алим болон лийр жимсний хэрчимтэй энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний  нухаш /105гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний хэрчимтэй нухаш” /12сартай/

Алим жимсний хэрчимтэй энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний  нухаш /105гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /6сартай/

Алим, аарц болон жигнэмэгтэй энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /6сартай/

Алим, гүзээлзгэнэ болон аарцтай энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /6сартай/

Алим, гүзээлзгэнэ, бөөрөлзгөнө жимстэй энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /6сартай/

Алим, бөөрөлзгөнө, нохойн хошуу жимстэй энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /6сартай/

Алим, бөөрөлзгөнө, үхрийн нүд жимстэй энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /6сартай/

Алим, гадил жимс болон жигнэмэгтэй энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /6сартай/

Олон төрлийн жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /6сартай/

Алим болон тоор жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /6сартай/

Гадил жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /4сартай/

Лийр жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний сордог нухаш” /4сартай/

Алим жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний СОРДОГ нухаш /90гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний нухаш” /6сартай/

Алим болон гадил  жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний нухаш /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний нухаш” /5сартай/

Лийр болон алим  жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний нухаш /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний нухаш” /4сартай/

Лийр  жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний нухаш /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний нухаш” /4сартай/

Алим  жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний нухаш /200гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний нухаш” /6сартай/

Алим, гадил жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний нухаш /115гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний нухаш” /6сартай/

Олон төрлийн жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний нухаш /115гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний нухаш” /5сартай/

Алим, тоор жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний нухаш /115гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний нухаш” /5сартай/

Лийр болон алим жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний нухаш /115гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний нухаш” /4сартай/

Лийр жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний нухаш /115гр/

АГУША “Хүүхдийн жимсний нухаш” /4сартай/

Алим жимсний энэхүү хүүхдийн нухаш нь генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, чанарын 72 шалгалтаар баталгаажсан, хүүхдийн дархлааг хамгийн өндөр түвшинд хүртэлх дэмжиж хэрэгтэй амин дэмээр хангах амтат жимсний нухаш /115гр/

АГУША “Хүүхдийн каша” /6сартай/

Эрдэнэ шиш, гадил жимс агуулсан хүүхдийн каша нь сахарын нэмэлтгүй, генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, хүүхдэд шаардлагатай амин дэм, эрдэс бодисыг алдагдуудахгүй савалгаатай дээд  зэргийн  сортын бүтээгдэхүүн.

АГУША “Хүүхдийн каша” /5сартай/

Овьёос агуулсан хүүхдийн каша нь сахарын нэмэлтгүй, генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, хүүхдэд шаардлагатай амин дэм, эрдэс бодисыг алдагдуудахгүй савалгаатай дээд  зэргийн  сортын бүтээгдэхүүн.

АГУША “Хүүхдийн каша” /4сартай/

Будааны шүүс агуулсан хүүхдийн каша нь сахарын нэмэлтгүй, генийн өөрчлөлтгүй химийн найрлага, будагч бодисгүй, хүүхдэд шаардлагатай амин дэм, эрдэс бодисыг алдагдуудахгүй савалгаатай дээд  зэргийн  сортын бүтээгдэхүүн.

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?