Site Logo Site Logo

Фруктовый Сад

Фруктовый Сад “Улаан алим, интоорын жүүс”

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах улаан алим, интоорын жүүс.

Фруктовый Сад “Цагаан усан үзмийн жүүс” 200гр

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах цагаан усан үзмийн жүүс.

Фруктовый Сад “Интоор жимсний жүүс” 200гр

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах интоор жимсний жүүс.

Фруктовый Сад “Тоор болон алимны жүүс” 200гр

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах тоор, алимны жүүс.

Фруктовый Сад “Олон жимсний жүүс” 200гр

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах олон жимсний жүүс.

Фруктовый Сад “Жүржийн жүүс” 200гр

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах жүржийн жүүс.

Фруктовый Сад “Ногоон алимны жүүс” 200гр

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах ногоон алимны жүүс.

Фруктовый Сад “Улаан алимны жүүс” 200гр

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах улаан алимны жүүс.

Фруктовый Сад “Интоор жимсний жүүс” 1л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах интоор жимсний жүүс.

Фруктовый Сад “Ногоон алимны жүүс” 1л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах ногоон алимны жүүс.

Фруктовый сад “Цагаан усан үзмийн жүүс” 1л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах цагаан усан үзмийн жүүс.

Фруктовый Сад “Хан боргоцойн жүүс” 1л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах хан боргоцойн жүүс.

Фруктовый Сад “Чангаанз болон алимны жүүс” 1л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах чангаанз болон алимны жүүс.

Фруктовый Сад “Ойн жимсний жүүс” 1л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах ойн жимсний жүүс.

Фруктовый Сад “Тоор болон алимны жүүс” 1л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах тоор, алимны жүүс.

Фруктовый Сад “Олон жимсний жүүс” 1л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах олон жимсний жүүс.

Фруктовый Сад “Жүржийн жүүс” 1л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах жүржийн жүүс.

Фруктовый Сад “Улаан алимны жүүс” 1л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах улаан алимны жүүс.

Фруктовый Сад “Хан боргоцойн жүүс” 2л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах хан боргоцойн жүүс.

Фруктовый Сад “Чангаанз болон алимны жүүс” 2л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах чангаанз болон алимны жүүс.

Фруктовый Сад “Олон жимсний жүүс” 2л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах олон жимсний жүүс.

Фруктовый Сад “Жүржийн жүүс” 2л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах жүржийн жүүс.

Фруктовый Сад “Ногоон алимны жүүс” 2л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах ногоон алимны жүүс.

Фруктовый Сад “Улаан алимны жүүс” 2л

Амин дэм, эрдэс бодисын хэрэгцээг нөхөж амны цангаа тайлах улаан алимны жүүс.

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?