Site Logo Site Logo

Nutrilon

Nutrilon Comfort “Лактоз үл шингээлтийн шинж тэмдэгтэй хүүхдийн сүүн тэжээл”

Эмчилгээний зориулалттай. Ходоод гэдэсний цочмог үрэвсэл, тэжээлийн хямралын улмаас үүссэн хоёрдогч шалтгаантай лактоз буюу гулгих, гэдэс дүүрэх шинж тэмдгүүдийг үр дүнэй бууруулна. Хүүхдийн харааны, уураг тархины, дархлалын хөгжлийг дэмждэг. 0-12сартай гулгилт болон ходоод, улаан хоолойн сөөргөөтэй хүүхдэд өгөх 40C хүртэл хөргөсөн 90мл усанд зориулалтын халбагаар 3 удаа хийж, сайтар хутгаж хэрэглэнэ. Савлагаа: 400гр

Nutrilon Пепти Гастро “Харшлаас болж хоолны шимэгдэлт алдагдсан хүүхдийн сүүн тэжээл”

Эмчилгээний зориулалттай. Үнээний сүүний харшилтай, хоол тэжээлийн шимэгдэлт алдагдсан хүүхдэд зориулсан. Архаг болон хурц суулгалтыг зогсооно. Лактоз маш бага агуулагдсан. Хүүхдийн харааны, уураг тархины, дархлалын хөгжлийг дэмждэг. 0-12сартай гулгилт болон ходоод, улаан хоолойн сөөргөөтэй хүүхдэд өгөх 40C хүртэл хөргөсөн 90мл усанд зориулалтын халбагаар 3 удаа хийж, сайтар хутгаж хэрэглэнэ. Савлагаа: 400гр

Nutrilon Гипоаллергенный “Харшилтай болон харшилд өртөмтгий хүүхдийн сүүн тэжээл”

Эмчилгээний зориулалттай. Харшилтай болон харшилд өртөх магадлалтай хүүхдэд төрснөөс нь эхлэн хэрэглэхэд зориулагдсан сүүн тэжээл. Хүүхдийн харааны, уураг тархины, дархлалын хөгжлийг дэмждэг. 0-12сартай гулгилт болон ходоод, улаан хоолойн сөөргөөтэй хүүхдэд өгөх 40C хүртэл хөргөсөн 90мл усанд зориулалтын халбагаар 3 удаа хийж, сайтар хутгаж хэрэглэнэ. Савлагаа: 400гр

Nutrilon Пре “Дутуу төрсөн болон жин багатай хүүхдийн сүүн тэжээл”

Эмчилгээний зориулалттай. Дутуут жинтэй нярайг 2800гр болтол өгнө. Эхийн сүүтэй хавсарч хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй. Эхийн сүүний уургийн харьцаагаар бүтээгдсэн хүүхдийн харааны, уураг тархины, дархлалын хөгжлийг дэмждэг. 0-12сартай гулгилт болон ходоод, улаан хоолойн сөөргөөтэй хүүхдэд өгөх 40C хүртэл хөргөсөн 90мл усанд зориулалтын халбагаар 3 удаа хийж, сайтар хутгаж хэрэглэнэ. Савлагаа: 400гр

Nutrilon Антирефлюкс “Гулгилтын эсрэг хүүхдийн сүүн тэжээл”

Эмчилгээний зориулалттай. Гулгилтын тоо, хэмжээг бууруулна. Ходоод болон улаан хоолойн сөөргөөг багасгана. pH-ыг хэвийн болгох ба хүүхдийн харааны, уураг тархины, дархлалын хөгжлийг дэмждэг. 0-12сартай гулгилт болон ходоод, улаан хоолойн сөөргөөтэй хүүхдэд өгөх 40C хүртэл хөргөсөн 90мл усанд зориулалтын халбагаар 3 удаа хийж, сайтар хутгаж хэрэглэнэ. Савлагаа: 400гр

Nutrilon №3 “12-с дээш сартай хүүхдийн сүүн тэжээл”

Эхийн сүүний уургийн харьцаагаар бүтээгдсэн, хүүхдийн харааны болон уураг тархины хөгжлийг дэмждэг. Дархлалын тогтолцоог дэмждэг нь батлагдсан хүүхдийн сүүн тэжээл. 12-с дээш сартай хүүхдэд 40C хүртэл хөргөсөн 90мл усанд зориулалтын халбагаар 3 удаа хийж, сайтар хутгаж хэрэглэнэ. Савлагаа: 400гр

Nutrilon №2 “6-12сартай хүүхдийн сүүн тэжээл”

Эхийн сүүний уургийн харьцаагаар бүтээгдсэн, хүүхдийн харааны болон уураг тархины хөгжлийг дэмждэг. Дархлалын тогтолцоог дэмждэг нь батлагдсан хүүхдийн сүүн тэжээл. 6-12сартай хүүхдэд 40C хүртэл хөргөсөн 90мл усанд зориулалтын халбагаар 3 удаа хийж, сайтар хутгаж хэрэглэнэ. Савлагаа: 400гр, 900гр

Nutrilon №1 “0-6сартай хүүхдийн сүүн тэжээл”

Эхийн сүүний уургийн харьцаагаар бүтээгдсэн, хүүхдийн харааны болон уураг тархины хөгжлийг дэмждэг. Дархлалын тогтолцоог дэмждэг нь батлагдсан хүүхдийн сүүн тэжээл. 0-6сартай хүүхдэд 40C хүртэл хөргөсөн 90мл усанд зориулалтын халбагаар 3 удаа хийж, сайтар хутгаж хэрэглэнэ. Савлагаа: 400гр, 900гр

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?