Site Logo Site Logo

Sula

Sula “Юкалиптустай” 60гр / нэмэлт сахаргүй /

Зэрлэг интоор жимсний амттай сахаргүй чихэр. Sula чихэр нь шүдэнд ямар ч хор нөлөөгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас “Шүдний хүн” тэмдэг эзэмшигч бүтээгдэхүүнээр шалгарсан. Чихрийн шижинтэй хүмүүс хэрэглэж болно.

Sula “Ойн жимсний амттай” 60гр / нэмэлт сахаргүй /

Ойн жимсний амттай сахаргүй чихэр. Sula чихэр нь шүдэнд ямар ч хор нөлөөгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас “Шүдний хүн” тэмдэг эзэмшигч бүтээгдэхүүнээр шалгарсан. Чихрийн шижинтэй хүмүүс хэрэглэж болно.

Sula “Олон жимсний амттай” 60гр / нэмэлт сахаргүй /

Олон жимсний амттай сахаргүй чихэр. Sula чихэр нь шүдэнд ямар ч хор нөлөөгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас “Шүдний хүн” тэмдэг эзэмшигч бүтээгдэхүүнээр шалгарсан. Чихрийн шижинтэй хүмүүс хэрэглэж болно.

Sula “Анар жимсний амттай” 60гр / нэмэлт сахаргүй /

Анар жимсний амттай сахаргүй чихэр. Sula чихэр нь шүдэнд ямар ч хор нөлөөгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас “Шүдний хүн” тэмдэг эзэмшигч бүтээгдэхүүнээр шалгарсан. Чихрийн шижинтэй хүмүүс хэрэглэж болно.

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?