Site Logo Site Logo

Nua

NUA ариун цэврийн цаас 3x4 rolls

NUA ариун цэврийн цаас нь 3 давхар зузаантай тул шигэнийг сайн шингээнэ. Цаасыг өд шиг зөөлөн бүтэцтэй болгосноороо давуу талтай. 

NUA ариун цэврийн цаас 3x8 rolls

NUA ариун цэврийн цаас нь 3 давхар зузаантай тул шигэнийг сайн шингээнэ. Цаасыг өд шиг зөөлөн бүтэцтэй болгосноороо давуу талтай. 

NUA ариун цэврийн цаас 3x24 rolls

NUA ариун цэврийн цаас нь 3 давхар зузаантай тул шигэнийг сайн шингээнэ. Цаасыг өд шиг зөөлөн бүтэцтэй болгосноороо давуу талтай. 

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?