Site Logo Site Logo

BORJOMI

Borjomi рашаан 330мл / Лаазтай /

Гүрж улсын алдарт Бакуриани галт уулын 2300 метрийн гүнээс шүүж авдаг. Уг галт уул нь 1500 жилийн түүхтэй бөгөөд эрдэст рашаан ус Боржоми нь хоол боловсруулах замын шархлаат болон үрэвслийн процессыг эмчлэхэд зориулагдсан, элэг ба цөсний замын эмгэг, бодисын солилцооны эмгэгийг шууд бусаар эмчлэнэ. Найрлагадаа: Ca, Na, Natrium Bicarbonate, Mg, K агууламж багтсан ба сахарын хэмжээ 0%. 

Borjomi рашаан Cherry-Pomegranate 330мл / Лаазтай /

Интоор, анар жимсний амттай рашаан. Гүрж улсын алдарт Бакуриани галт уулын 2300 метрийн гүнээс шүүж авдаг. Уг галт уул нь 1500 жилийн түүхтэй бөгөөд эрдэст рашаан ус Боржоми нь хоол боловсруулах замын шархлаат болон үрэвслийн процессыг эмчлэхэд зориулагдсан, элэг ба цөсний замын эмгэг, бодисын солилцооны эмгэгийг шууд бусаар эмчлэнэ. Найрлагадаа: Ca, Na, Natrium Bicarbonate, Mg, K агууламж багтсан ба сахарын хэмжээ 0%. 

Borjomi рашаан Citrus-Ginger 330мл / Лаазтай /

Цагаан гаа, цитрус жимсний амттай рашаан. Гүрж улсын алдарт Бакуриани галт уулын 2300 метрийн гүнээс шүүж авдаг. Уг галт уул нь 1500 жилийн түүхтэй бөгөөд эрдэст рашаан ус Боржоми нь хоол боловсруулах замын шархлаат болон үрэвслийн процессыг эмчлэхэд зориулагдсан, элэг ба цөсний замын эмгэг, бодисын солилцооны эмгэгийг шууд бусаар эмчлэнэ. Найрлагадаа: Ca, Na, Natrium Bicarbonate, Mg, K агууламж багтсан ба сахарын хэмжээ 0%. 

Borjomi рашаан Lime-Coriander 330мл / Лаазтай /

Яншуй, Lime жимсний амттай рашаан. Гүрж улсын алдарт Бакуриани галт уулын 2300 метрийн гүнээс шүүж авдаг. Уг галт уул нь 1500 жилийн түүхтэй бөгөөд эрдэст рашаан ус Боржоми нь хоол боловсруулах замын шархлаат болон үрэвслийн процессыг эмчлэхэд зориулагдсан, элэг ба цөсний замын эмгэг, бодисын солилцооны эмгэгийг шууд бусаар эмчлэнэ. Найрлагадаа: Ca, Na, Natrium Bicarbonate, Mg, K агууламж багтсан ба сахарын хэмжээ 0%. 

Borjomi рашаан Wild Strawberry-Herbs 330мл / Лаазтай /

Зэрлэг гүзээлзгэнэ жимсний амттай. Гүрж улсын алдарт Бакуриани галт уулын 2300 метрийн гүнээс шүүж авдаг. Уг галт уул нь 1500 жилийн түүхтэй бөгөөд эрдэст рашаан ус Боржоми нь хоол боловсруулах замын шархлаат болон үрэвслийн процессыг эмчлэхэд зориулагдсан, элэг ба цөсний замын эмгэг, бодисын солилцооны эмгэгийг шууд бусаар эмчлэнэ. Найрлагадаа: Ca, Na, Natrium Bicarbonate, Mg, K агууламж багтсан ба сахарын хэмжээ 0%. 

Borjomi рашаан 0.75л / Хуванцар савтай /

Гүрж улсын алдарт Бакуриани галт уулын 2300 метрийн гүнээс шүүж авдаг. Уг галт уул нь 1500 жилийн түүхтэй бөгөөд эрдэст рашаан ус Боржоми нь хоол боловсруулах замын шархлаат болон үрэвслийн процессыг эмчлэхэд зориулагдсан, элэг ба цөсний замын эмгэг, бодисын солилцооны эмгэгийг шууд бусаар эмчлэнэ. Найрлагадаа: Ca, Na, Natrium Bicarbonate, Mg, K агууламж багтсан ба сахарын хэмжээ 0%. 

Borjomi рашаан 0.5л / Хуванцар савтай /

Гүрж улсын алдарт Бакуриани галт уулын 2300 метрийн гүнээс шүүж авдаг. Уг галт уул нь 1500 жилийн түүхтэй бөгөөд эрдэст рашаан ус Боржоми нь хоол боловсруулах замын шархлаат болон үрэвслийн процессыг эмчлэхэд зориулагдсан, элэг ба цөсний замын эмгэг, бодисын солилцооны эмгэгийг шууд бусаар эмчлэнэ. Найрлагадаа: Ca, Na, Natrium Bicarbonate, Mg, K агууламж багтсан ба сахарын хэмжээ 0%. 

Borjomi рашаан 0.5л / Шилтэй /

Гүрж улсын алдарт Бакуриани галт уулын 2300 метрийн гүнээс шүүж авдаг. Уг галт уул нь 1500 жилийн түүхтэй бөгөөд эрдэст рашаан ус Боржоми нь хоол боловсруулах замын шархлаат болон үрэвслийн процессыг эмчлэхэд зориулагдсан, элэг ба цөсний замын эмгэг, бодисын солилцооны эмгэгийг шууд бусаар эмчлэнэ. Найрлагадаа: Ca, Na, Natrium Bicarbonate, Mg, K агууламж багтсан ба сахарын хэмжээ 0%. 

Borjomi рашаан 0.33л /Шилтэй/

Гүрж улсын алдарт Бакуриани галт уулын 2300 метрийн гүнээс шүүж авдаг. Уг галт уул нь 1500 жилийн түүхтэй бөгөөд эрдэст рашаан ус Боржоми нь хоол боловсруулах замын шархлаат болон үрэвслийн процессыг эмчлэхэд зориулагдсан, элэг ба цөсний замын эмгэг, бодисын солилцооны эмгэгийг шууд бусаар эмчлэнэ. Найрлагадаа: Ca, Na, Natrium Bicarbonate, Mg, K агууламж багтсан ба сахарын хэмжээ 0%. 

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?