Danone


Нутрилон хүүхдийн сүү нь Данон группын охин компани болох Нутришиа компанийн бүтээгдэхүүн анх 1972 онд үйлдвэрлэгдэж 100 гаруй оронд борлуулагддаг Дэлхийн тэргүүлэгч бүтээгдэхүүн юм. АНУ – ын хүүхдийн эмч нарын холбоо болон Европын хүүхдийн хоол боловсруулах замын эмгэг судлаач,элэгний эмч нарын холбооны зөвлөмжийн дагуу үйлдвэрлэгдсэн. 2011 онд Монголын зах зээлд орж ирсэн ба Монголын зах зээл дээр тэргүүлэгч бүтээгдэхүүн юм.