Site Logo Site Logo

Unilever


Юнилевер компани нь 1890-ээд онд Вильям Хескетч Левер, Левер Бросийг үндэслэгч Санлайт савангийн талаар өөрийн санаа бодлоо тэмдэглэснээр түүний хувьсгалт шинэ бүтээгдэхүүн нь Викторийн Англи улсад цэвэр цэмцгэр, эрүүл ахуйг өргөн дэлгэрүүлэхэд тус болсон. Бид дэлхийн хамгийн алдартай брэндүүдийг хийдэг ба эдгээр брэндүүдийг өдөр бүр 2 тэрбум хүн хэрэглэж  байна.