Site Logo Site Logo

Я жүүс

Я жүүс “Улаан усан үзэмтэй“

Я жүүс нь найрлагадаа 100% улаан усан үзэм агуулсан  тансаг зэрэглэлийн жүүс юм. Хэмжээ 970мл

Я жүүс “Манготой“

Я жүүс нь найрлагадаа 100% амтат манго жимс агуулсан тансаг зэрэглэлийн жүүс юм. Хэмжээ 970мл

 Я жүүс “Жүржтэй“

Я жүүс нь найрлагадаа 100% гоо жүрж жимс агуулсан ба жүржийн зөөлөн эдийг дотроо багтаасан тансаг зэрэглэлийн жүүс юм. Хэмжээ 970мл

 Я жүүс “Интоор жимстэй“

Я жүүс нь найрлагадаа 100% байгалийн тансаг интоор жимс агуулсан тансаг зэрэглэлийн жүүс юм. Хэмжээ 970мл

 Я жүүс “Тоортой“

Я жүүс нь найрлагадаа 100% тоор жимс агуулсан байгалийн гаралтай тансаг зэрэглэлийн жүүс юм. Хэмжээ 970мл

 Я жүүс “Олон жимст “

 Я жүүс нь найрлагадаа 100% олон жимс агуулсан тансаг зэрэглэлийн жүүс юм. Хэмжээ 970мл

Я жүүс “Гоо жүржтэй“

 Я жүүс нь найрлагадаа 100% гоо жүрж жимс агуулсан ба жүржийн зөөлөн эдийг дотроо багтаасан тансаг зэрэглэлийн жүүс юм. Хэмжээ 970мл

Я жүүс “Ханборгоцойтой“

 Я жүүс нь найрлагадаа 100% ханборгоцой жимс агуулсан байгалийн гаралтай тансаг зэрэглэлийн жүүс юм. Хэмжээ 970мл

Я жүүс “Улаан алимтай“

Я жүүс нь найрлагадаа 100% улаан алим жимс агуулсан ба байгалийн гаралтай тансаг зэрэглэлийн жүүс юм. Хэмжээ 970мл

 Я жүүс “апельсинтай“

Я жүүс нь найрлагадаа 100% жүрж жимс агуулсан ба жүржийн зөөлөн эдийг дотроо багтаасан тансаг зэрэглэлийн жүүс юм. Хэмжээ 970мл

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?