Site Logo Site Logo

Barnangen

Barnangen “Sensitive“ биеийн тос

Elderflower цэцэг агуулсан энэхүү биеийн тос нь эмзэг мэдрэмтгий арьсанд зориулагдсан. Найрлагадаа арьсыг хамгаалах 5%-н хүйтэн тос агуулсан.

Barnangen “Sensitive“ биеийн шингэн саван

Elderflower цэцэг агуулсан энэхүү биеийн шингэн саван нь эмзэг мэдрэмтгий арьсанд зориулагдсан. Найрлагадаа арьсыг хамгаалах 5%-н хүйтэн тос агуулсан. 

Barnangen “Nutritive“ биеийн тос

Морошка зэрлэг жимс агуулсан энэхүү биеийн тос нь хуурай болон хэт хуурай арьсанд зориулагдсан. Найрлагадаа арьсыг хамгаалах 7%-н хүйтэн тос агуулсан. 

Barnangen “Nutritive“ биеийн шингэн саван

Морошка зэрлэг жимс агуулсан энэхүү биеийн шингэн саван нь хуурай болон хэт хуурай арьсанд зориулагдсан. Найрлагадаа арьсыг хамгаалах 7%-н хүйтэн тос агуулсан. 

Barnangen “Caring“ биеийн тос

Шведийн алдарт овьёостой биеийн тос нь хэвийн болон хуурай арьсанд зориулагдсан. Найрлагадаа арьсыг хамгаалах 5%-н хүйтэн тос агуулагдсан. 

Barnangen “Caring“ биеийн шингэн саван

Шведийн алдарт овьёостой биеийн шингэн саван нь хэвийн болон хуурай арьсанд зориулагдсан. Найрлагадаа арьсыг хамгаалах 5%-н хүйтэн тос агуулагдсан. 

Нано Интернэйшнл ХХК

Бидэнтэй хамтран ажиллах уу?